ART12 Hip Hop Magazine

ART12 Hip Hop magazine nummer 10.

ART12 Hip Hop magazine, Amsterdam, The Netherlands, ontstond in 1994 in Deventer en verscheen onregelmatig tien keer op papier tot 1998. In dat jaar ging het volledig over naar een online 24/7 magazine en was het tot de zomer van 2001 actief. De makers probeerde verslag te doen van de gehele Nederlandse Hip Hop scene. Op het internet probeerde het een speldenprik te zijn op het wereldwijde Hip Hop toneel met concertreviews van Amerikaanse artiesten in Nederland en met artikelen over de Nederlandse artiesten om die zo in de internationale spotlight te duwen.

ART12, uitgesproken als ‘artikel 12’, ontstond in Deventer uit de behoefte van oprichter en uitgever Auke VanderHoek aka AQ, op zijn Engels uitgesproken, om aan anderen te vertellen wat hij in de buurt, de eigen stad en rest van het land allemaal hoorde en zag gebeuren. De meeste media aandacht, zover die er al was voor Hip Hop, ging naar de Amerikaanse artiesten. Auke zag daarin een taak voor hem om vooral aandacht te geven aan de artiesten van Nederlandse bodem. Met daarbij evenveel liefde voor wat er in de grote steden als in het kleinste dorp aan de andere kant van het land gebeurde.

Auke VanderHoek was (en is nog steeds) een voorvechter van een onafhankelijke en pluriforme media landschap en muziek industrie. Waarbij hij op inhoudelijk vlak de competitie opgezocht en tegelijk de mogelijkheden om iedereen zakelijk te kunnen ondersteunen in hun eigen onafhankelijkheid. Van het begin af aan had een marketingonderzoek, samen met zijn vader Jan Wolter VanderHoek, al uitgewezen dat een financieel gezonde bedrijfsvoering in die tijd met Hip Hop nog niet mogelijk was. Dat mocht de drang om bij te dragen aan de Hip Hop cultuur en de het plezier in het maken van het magazine niet in de weg staan.

Het ontstaan van ART12 was vooral een creatief proces vol spontane ongebonden ingevingen. Auke was altijd in de weer met papier, verhalen en tekeningen. Hij zat altijd vol ideeën en had een rebelse ‘failling forward’ attitude. Met daarbij de beschikking van een kopieermachine op vader’s kantoor. Van het een kwam het ander. Tekeningen, verhaaltjes, kopietjes, nietmachine met nietjes en et voilà een lokaal spontaan Deventer’s Hip Hop magazine. 

Tijdens een interview in Amsterdam met Koning Arthur van de Osdorp Posse voor het magazine, stelde deze de vraag aan Auke waarom hij geen landelijk magazine van maakte. Die vraag bleef hangen waarop Auke bedacht waarom ook niet? Tijdens het maken van het magazine ontstond er ook behoefte om zelf foto’s te kunnen maken, bij gebrek aan een fotograaf. Met een tweedehands fototoestel begon Auke te fotograferen. Om zo ook mooie foto’s bij mooie verhalen van mooie mensen die mooie platen maken te kunnen plaatsen.

ART12 werd bedacht, opgericht, gemaakt, verspreid en gefinancierd door Auke VanderHoek aka AQ. ART12 had niet kunnen bestaan zonder Rense VanderHoek aka Sores, Martijn van Lanen aka DTF en Aileen Middel aka Mick La Rock. Daarnaast hebben meerderen bijgedragen aan het bestaan van ART12 Hip Hop Magazine. Zie daarvoor het colofon van elke editie.